= = = AVTECH - Bulgaria = = =

За хората, които държат на качеството

BEST - CA

     Това са еднокомпонентни секундни лепила , без разтворители. Скоростта на втвърдяване зависи от околната относителна влажност. Относителна влажност от 40 до 70% ще доведе до по-добри резултати. Алкалните повърхности ускоряват процеса на свързване, а киселите повърхности ще забавят процеса на свързване.

 

CA 114

low viscous, extremely fast cure, high strength, temperature resistant
Клас на якост: high strength
Вискозитет: 40
Химически състав: modified methyl-cyanoacrylate
Крайна якост след: 20 hours
Време за фиксиране: 2 - 4 seconds
Цвят:
TECHNICAL INFORMATION

MSDS

CA 212

 

very low viscous, capillary, etremely fast cure, high strength, temperature resistant, for bonding of rubber / metals
Клас на якост: high strength
Вискозитет: 20
Химически състав: ethyl-cyanoacrylate
Крайна якост след: 20 hours
Време за фиксиране: 3 - 5 seconds
Цвят:
TECHNICAL INFORMATION

MSDS

CA 221

low viscous, high strength, temperature resistant, for bonding of rubber, EPDM, viton, metals/synthetic materials
Клас на якост: high strength
Вискозитет: 100
Химически състав: ethyl-cyanoacrylate
Крайна якост след: 20 hours
Време за фиксиране: 5 - 10 seconds
Цвят:
TECHNICAL INFORMATION

MSDS

CA 224

medium viscous, high strength, temperature resistant, universal, for bonding of metals, synthetic materials and ceramics
Клас на якост: high strength
Вискозитет: 400
Химически състав: ethyl-cyanoacrylate
Крайна якост след: 20 hours
Време за фиксиране: 10 - 15 seconds
Цвят:
TECHNICAL INFORMATION

MSDS

CA 233

high viscous, temperature resistant, universal, also suitable for porous bonding surfaces, for bonding of metals/ceramics/plastics
Клас на якост: high strength
Вискозитет: 3000
Химически състав: ethyl-cyanoacrylate
Крайна якост след: 20 hours
Време за фиксиране: 10 - 15 seconds
Цвят:
TECHNICAL INFORMATION

MSDS

CA 233T

temperature resistant, moisture resistant, for bonding of wood, synthetic materials, e.g. polyamide, PVC, PMMA, polystyrene and several elastomeres, e.g. rubber, EPDM, viton among each other and with metals and ceramics
Клас на якост: high strength
Вискозитет: 3000
Химически състав: ethyl-cyanoacrylate
Крайна якост след: 20 hours
Време за фиксиране: 10 - 15 seconds
Цвят:
TECHNICAL INFORMATION

MSDS

CA 236

 

high viscous, temperature resistant, thixotropic, universal, elastic, black, bonding of rubber/synthetic materials, metals
Клас на якост: high strength
Вискозитет: 6000
Химически състав: ethyl-cyanoacrylate
Крайна якост след: 20 hours
Време за фиксиране: 10 - 15 seconds
Цвят:
TECHNICAL INFORMATION

MSDS

CA 244

temperature resistant, pasty, for porous surfaces, e.g. tiles, foamed plastics, textiles, for bonding of metals/synthetic materials/ceramics
Клас на якост: high strength
Вискозитет: 40000
Химически състав: ethyl-cyanoacrylate
Крайна якост след: 20 hours
Време за фиксиране: 14 - 25 seconds
Цвят:
TECHNICAL INFORMATION

MSDS

CA 422

low viscous, low odour, non-bloom, standard product for bonding of synthetic materials, e.g. polyamide, PVC, PMMA and several elastomeres, e.g. rubber, EPDM, viton among each other and with metals and ceramics
Клас на якост: high strength
Вискозитет: 200
Химически състав: alkocy-ethyl-cyanoacrylate
Крайна якост след: 20 hours
Време за фиксиране: 15 - 35 seconds
Цвят:
TECHNICAL INFORMATION

MSDS

CA 432

medium viscous, low odour, non-bloom, standard product for bonding of synthetic materials, e.g. polyamide, PVC, PMMA and several different elastomeres, e.g. rubber, EPDM, viton among each other and with metals and ceramics
Клас на якост: medium strength
Вискозитет: 1500
Химически състав: alkocy-ethyl-cyanoacrylate
Крайна якост след: 20 hours
Време за фиксиране: 15 - 35 seconds
Цвят:
TECHNICAL INFORMATION

MSDS

                       Ако желаете повече информация за продуктите и начина им на приложение моля пишете ни office@avtech-bg.eu  или GSM: 087 814 8457           

BEST-Klebstoffe® Cyanoacrylate Adhesives

Информация за тази група

BEST-Klebstoffe® Anaerobe Adhesives

Информация за тази група

BEST-Klebstoffe®     UV Adhesives  

Информация за тази група

BEST-Klebstoffe® Two component Adhesives  

Информация за тази група

BEST-Klebstoffe® Cleaners

Информация за тази група

BEST-Klebstoffe®  Technical sprays

Информация за тази група

BEST-Klebstoffe® Contact Products

Информация за тази група

BEST-Klebstoffe® Equipment 

Информация за тази група

http://www.avtech-bg.eu/spacer.gif

Новини

За контакти с нас

Посетете e-Shop

Tyxo.bg counter

© Copyright 2013. All rights reserved. Contact: AVTECH