= = = AVTECH - Bulgaria = = =

За хората, които държат на качеството

 Фирма "АВТЕХ" предлага на българският пазар продуктите на немската фирма  BEST-Klebstoffe ™.

 

Защо BEST-Klebstoffe?

Повече от 16 години фирмата Klebstoffe GmbH & Cо. KG разработва, произвежда и разпространява  висококачествени лепила с качество made in Germany ! Нашите високите изисквания за качество са отразени в сертифицирането на нашата система за управление на качеството в съответствие с DIN EN ISO 9001:2008. Удовлетворението на клиентите е основната ни цел. За  нашият клиент услугата започва с първата консултация и продължава като текуща услуга по време на производството.

Лепилото е решението!

За много от вашите механични връзки или приложения, нашите висококачествени лепила са икономически ефективна алтернатива. Ние предлагаме широка гама от стандартни продукти, както и потребителски продукти, пригодени за вашите специфични изисквания:

BEST-MK anaerobic adhesives

BEST-CA instant adhesives

BEST-UV adhesives

  • BEST-PL UV-acrylate based adhesives

  • BEST-KL UV-epoxy resin based adhesives

  • BEST-Uvirapid

  • BEST-MK-anaerobic/UV-lightcuring adhesives

BEST-two-component structural adhesives

BEST-silicones

BEST-cleaners

BEST-technical sprays

BEST-contact adhesives

BEST-equipment

                       Ако желаете повече информация за продуктите и начина им на приложение моля пишете ни office@avtech-bg.eu  или GSM: 087 814 8457           

BEST-Klebstoffe® Cyanoacrylate Adhesives
Информация за тази група
BEST-Klebstoffe® Anaerobe Adhesives
BEST-Klebstoffe®     UV Adhesives  
Информация за тази група
BEST-Klebstoffe® Two component Adhesives  
BEST-Klebstoffe® Cleaners
BEST-Klebstoffe®  Technical sprays
BEST-Klebstoffe® Contact Products
BEST-Klebstoffe® Equipment 
Технически данни
Техника на безопасност

Новини

За контакти с нас

Посетете e-Shop

Tyxo.bg counter

© Copyright 2013. All rights reserved. Contact: AVTECH